Site Map Website Guidelines +977-1-5970646, 4211917 Official: info@nitc.gov.np | Technical Support: govnp@nitc.gov.np

News & Notices

News & Notices

Name Download File
लिलाम बिक्रीसम्बन्धि कार्य रद्द गरिएको सूचना Uploaded at: 2022-06-26  Download File
Notice for Construction of Data Center and Internet Exchange Center at Khumaltar, Lalitpur, IFB No: NITC/W/NCB-19/078-79 Uploaded at: 2022-06-16  Download File
Addendum Notice No. 1 for Annual Support and Warranty for Hyperconversed Infrastructure (HCI), IFB No.: NITC/G/NCB-18/078-79 Uploaded at: 2022-06-14  Download File
मेशेनारी सामानको लिलाम सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना Uploaded at: 2022-06-10  Download File
दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना Uploaded at: 2022-05-24  Download File
Notice of Intention to Award Contract Uploaded at: 2022-05-12  Download File
Notice for Opening of Financial Bid Uploaded at: 2022-04-29  Download File
नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरु र वैकल्पिक उम्मेदवारहरुको नामावली Uploaded at: 2022-03-31  Download File
लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता र प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धी सूचना Uploaded at: 2022-03-25  Download File
Clarification Notice No. 1 for Construction of Data Center at Kohalpur, Banke, IFB No.: NITC/W/NCB-11/2078-79 Uploaded at: 2022-03-18  Download File